אלון רוטנר
מנהל פיתוח עסקי חברת איזימץ להתאמות כרטיסי אשראי