אלון רוטנר


אלון רוטנר
מנהל פיתוח עסקי חברת איזימץ להתאמות כרטיסי אשראי