עו"ד שי שלהבת
מומחה למסים, דירקטור, משפטן (כלכלה), מחלקת המסים העקיפים סומך חייקין KPMG