תוכנית הכנס סדר יום


08:45
מפגש מוקדם עם המרצה והמנחה של הכנס

מרצה ומנחה את היום: שירן הלוי - חשבונאית ויועצת מס, מחברת הספר "ידיעות המס" ומנהלת הפיתוח של תכנת " הדוח הפשוט"

09:00
ניהול נכון של מע"מ

סוגי עוסקים, על מי חל מעמ בשיעור רגיל, בשיעור 0 ופטור ממע"מ.
*הודעת זיכוי (ולא כפי הנוהגים לומר: "חשבונית זיכוי").
*ניכוי תשומות והשיעורים החלים בגין כל הוצאה.

10:00
ארוחת בוקר קלה ומפגשי נטוורקינג
10:30
חשבונית מס חלק א'

התחשבנות I + חשבונית מס-התחשבנות P והשינויים שחלו בדיווחים אלו, לרבות דיווחים במסגרת הדיווח המפורט.
*עוסק פטור, עוסק מורשה ומה שביניהן, דרך ההתנהלות בגין שינוי מחזור ההכנסות במהלך שנת המס בגין כל אחד מהם.

11:30
חשבוניות מס חלק ב'

*חשבוניות מס שהוצאו שלא כדין, לרבות חשבוניות זרות וחשבוניות פיקטיביות, הגם שנקלטו ב PCN874 ואי החוקיות לגביהן.
פסיקה וראיית אגף המכס והמעמ בגין חשבוניות אלו-חשוב מאוד!!!
*חשבונית עצמית- מתי החשבונית ניתנת לרישום, מהם התנאים ומהם סוגי ההוצאות לרישום החשבונית.
לרבות תקנה 6א לתקנות המעמ- בחיוב מקבל השירות בתשלום המס.
*חשבונית חיוב בגין שווי שימוש עצמי.

12:30
הכנת מערכת החשבונות לטיוטת מאזן

בדיקה, התאמה וביקורת :
- דוח 126 להגשה ביטוח לאומי
- התאמת הפרשות פנסיוניות
- קבלני משנה

14:00
ארוחת צהרים חוויתית במסעדת המלון
14:45
סיכומים, סיום היום, חלוקת שי ותעודות
08:30
התכנסות, רישום וכיבוד קל

מפגש מוקדם עם המרצה והמנחה של הכנס
מרצה ומנחה את היום: יהודית מהלל - מומחית אקסל לתחום ניהול החשבונות

09:00
חקר נתונים והצגתם באקסל עבור מנהלי חשבונות

ביום העיון, נסקור ונציג טיפים וטריקים חדשניים בסביבת אקסל. בניית מסד נתונים- כליים מעשיים וסדר הפעולות הנכון לבניית מסד נתונים בתכנת האקסל לצורך חקר נתונים PIVOT TABLE.

10:00
ארוחת בוקר קלה ומפגשי נטוורקינג
10:30
חלק א':

• יישור קו באקסל, טיפים וטריקים לעבודה זריזה ויעילה
• מתן שמות לטווחים לצורך יצירת פונקציות חכמות

11:30
חלק ב':

• הגדרות תצוגה שונות; הקפאות, הסתרות, קיבוצים,
• הגנות על תאים וגיליונות
• מיונים חכמים וסינונים מתקדמים

12:30
חלק ג':

• מיונים חכמיםוסינונים מתקדמים
• יצירת טבלאות חכמות Dynamic Tables
• נוסחאות חיפוש והשוואת נתונים VLOOKUP, SUMIF, COUNTIF
• נוסחאות לוגיות להערכת נתונים IF

13:00
חלק ד':

• עיצוב מותנה Conditional Formatting
• טבלאות ציר ( Pivot Tables ( לחקר נתונים, הסקת מסקנות
• יצירת "לוח מחוונים" DASHBOARD כולל סלייסרים, ספרקליינס, עיצוב מותנה, גרפים

14:00
ארוחת צהרים במסעדת המלון
15:15
סיום, חלוקת שי וחלוקת תעודות

בסוף הכנס ישלח במייל קובץ ובו סיכום התכנים שנלמדו כולל השאלות שנשאל