תוכנית הכנס סדר יום


יום ג' 26/11/19 - מכרז הכנסים קראון פלאזה תל אביב

09:00
עולם המס ועדכוני חקיקה בניהול החשבונות

הרצאת מומחה למתן הנחיות חדשות והוראות ניהול ספרי החשבונות בהתאם לכללי הביקורת ובכלל זה עדכוני חקיקה והסברים בנוגע לתקנות החדשות בניהול החשבונות והוראות ניהול הספרים בארגון תוך התייחסות לדגשים חשובים לקראת סוף שנת המס

מרצה: מרצה: חנא עיד, רו"ח ועו"ד מומחה למסים, פירמת רואי החשבון, זיו האפט BDO

10:00
ארוחת בוקר קלה ומפגשי נטוורקינג
10:30
ניהול נכון של מע"מ ונושאים לסוף שנה

סוגי עוסקים, על מי חל מע"מ בשיעור רגיל, בשיעור 0 ופטור ממע"מ.
1. הודעת זיכוי (ולא כפי הנוהגים לומר: "חשבונית זיכוי").
2. ניכוי תשומות והשיעורים החלים בגין כל הוצאה.
3. ההרצאה תיתן דגשים מיוחדים לנושא מע"מ לקראת סוף שנת המס

מרצה ומנחה את היום: שירן הלוי - חשבונאית ויועצת מס, מחברת הספר "ידיעות המס" ומנהלת הפיתוח של תכנת " הדוח הפשוט"

11:30
היערכות לסוף שנת הכספים - חלק א

סקירת הבדיקות והמשימות אלהם יש להיערך לקראת סוף שנת הכספים ובכלל זה בדיקה רישומי ההכנסות וההוצאות בדוח רווח והפסד והכנה לסגירת המאזן לסוף השנה הכוללת: הוצאת חשבונית עצמית, לרבות שכירות, הוצאות עודפות והתאמתן לדוח התאמה למס. משכורות, ניכוי מס במקור, בדיקה מול רשויות המס ועוד.

מרצה: שירן הלוי - חשבונאית ויועצת מס, מחברת הספר "ידיעות המס" ומנהלת הפיתוח של תכנת " הדוח הפשוט"

13:30
ארוחת צהרים חוויתית במסעדת המלון
14:15
היערכות לסוף שנת הכספים - חלק ב

סקירת הבדיקות והמשימות אלהם יש להיערך לקראת סוף שנת הכספים ובכלל זה בדיקה רישומי ההכנסות וההוצאות בדוח רווח והפסד והכנה לסגירת המאזן לסוף השנה הכוללת: הוצאת חשבונית עצמית, לרבות שכירות, הוצאות עודפות והתאמתן לדוח התאמה למס. משכורות, ניכוי מס במקור, בדיקה מול רשויות המס ועוד.

מרצה: שירן הלוי - חשבונאית ויועצת מס, מחברת הספר "ידיעות המס" ומנהלת הפיתוח של תכנת " הדוח הפשוט"

15:00
ניהול חשבונות בעידן הדיגיטלי והמקוון

סקירה הנחיות והדרכה בנושא תקנות המס המאפשרות משלוח וקבלת חשבוניות באופן דיגיטלי, טיפול בחשבוניות ספקים ואספקטים חשובים הכרוכים במעבר מטיפול בחשבוניות נייר, לקליטה וניהול של חשבוניות הספקים – דיגיטלית. ובכלל זה מכלול הדיווחים המקוונים לרשות המסים בדגש על ייעודיהם. הנחיות ודגשים חשובים בניהול החשבונות בעקבות השינויים והתקנות החדשות לגבי הארכיב הדיגיטלי, טפסים ודיווחים מקוונים, איך זה משפיע על ניהול החשבונות השוטף ובעיקר איך לעשות זאת נכון.

מרצה: רו"ח אורי דליות, דירקטור בקבוצת המסים של PwC Israel - Tax Group, לשעבר מנהל תחום (ביקורת ממוחשבת) ברשות המסים.

16:00
סיום הכנס, חלוקת תעודות ושי אישי