תוכנית הכנס סדר יום


7-8/12/2021 - מרכז הכנסים קראון פלאזה תל אביב

09:00
חידושים ושינויים במס ערך מוסף

סקירת חידושי פסיקה וחקיקה במס ערך מוסף; שינויים צפויים בצורת הדיווח למע"מ; דגשים במדיניות רשויות מע"מ בעת עריכת בדיקות וביקורות.

מרצה: עו"ד שי שלהבת, ממוחה לתחום המע"מ, משרד עורכי דין מיתר

10:00
ארוחת בוקר ומפגשי נטוורקינג
10:30
ארגז כלים לקראת סוף שנת המס ולדוחות השנתיים

הליכים מקצועיים ופרקטיים לסגירת מערכת הנהלת החשבונות לקראת סוף שנת המס. לרבות, ההשלכות במע"מ ובמס הכנסה בדוחות השנתיים בגין מענקי הקורונה ועוד.

מרצה: שירן הלוי, חשבונאית ויועצת מס מייצגת, מחברת הספרים: "ידיעת המס" (חלק א+ב) ו- "תיקוני חקיקה". משרד "הלוי, מיסוי וחקיקה".

12:15
הוראות ניהול ספרים והשלכות פסילת ספרים.

הוראות ניהול ספרים נקבעו בחקיקה והם קובעות את האופן בו על עסק לנהל את מערכת הספרים שלו, חלק מההוראות הן טכניות חלק הן הוראות גורפות וחלק הן הוראות ייחודיות למגזרי עסקים שונים. ההרצאה תעסוק בעקרונות הכללים של ההוראות , בהשלכות של אי מילוי ההוראות וכיצד מתמודדים איתן.

מרצה: רני שורץ, עו"ד, מומחה לניהול ספרים והתנהלות מול רשויות המס, שותף במשרד ירון-אלדר,פלר,שורץ ושות' עורכי דין
עו"ד רני שורץ מתמחה בליטיגציה אזרחית ופלילית במס הכנסה, מע"מ ומכס. בנוסף, לעו"ד שורץ התמחות מיוחדת במס ערך מוסף ומכס ובין היתר, משמש כיושב ראש ועדת מיסים עקיפים בלשכת עורכי הדין.

13:00
ארוחת צהריים חוויתית במסעדת המלון
13:45
סוגיות חשובות בדיני עבודה בתחום החשבונות

הכרה בקיומם של יחסי עובד ומעסיק בדיעבד בעקבות פסה"ד בעניין גבריאל קוטה נ עיריית רעננה.

מרצה: צבי הלפגוט, משפטן מומחה לדיני עבודה, שותף מייסד הלפגוט-אדרי - משרד עורכי דין

15:15
סיום היום הראשון של הכנס, חלוקת תעודות ושי אישי
09:00
כללים ועדכונים חשובים בתחום מע"מ ומס הכנסה

מע"מ: חשבוניות מס-התחשבנות, דרישת חשבונית, הודעת זיכוי, חשבונית עצמית-דרך הפקתה והתנאים לה.
מס הכנסה: ניכוי מס במקור, תושב ישראל ותושב חוץ, חברות מיוחדות, סוגי הכנסות לניכוי במקור, חובת המשלם והאמצעים לקבלת אישורי ניכויי המס ועוד.
ביטוח לאומי: עדכונים שוטפים לרבות שווים המחייבים בדמי ביטוח ועפ"י הפסיקה.

מרצה: שירן הלוי - חשבונאית ויועצת מס, מחברת הספר "ידיעות המס" ומנהלת הפיתוח של תכנת " הדוח הפשוט"

10:00
ארוחת בוקר ומפגשי נטוורקינג
10:30
כללים ועדכונים חשובים בתחום הביטוח הלאומי

ביטוח לאומי: עדכונים שוטפים לרבות שווים המחייבים בדמי ביטוח ועפ"י הפסיקה.

מרצה: שירן הלוי - חשבונאית ויועצת מס, מחברת הספר "ידיעות המס" ומנהלת הפיתוח של תכנת " הדוח הפשוט"

12:00
ניהול חשבונות בעידן הדיגיטלי והמקוון

סקירת מומחה והסברים בנוגע למהפכת החשבוניות שמתכננת רשות המיסים בשנת 2020, בכל הנוגע לחשבוניות מס וספרורם במספרים שהוקצו על ידי רשות המיסים, לצד מתן אפשרות לאימות מסמכים שיאפשר ללקוח הרשום בעסקה לוודא את פרטי החשבונית שקיבל מהספק. אלו שינויים יגרמו בעקבות משבר הקורונה.

בנוסף יינתנו במסגרת ההרצאה הנחיות והדרכה לתקנות המס המאפשרות משלוח וקבלת חשבוניות באופן דיגיטלי, טיפול בחשבוניות ספקים ואספקטים חשובים הכרוכים במעבר מטיפול בחשבוניות נייר, לקליטה וניהול של חשבוניות הספקים – דיגיטלית. ובכלל זה מכלול הדיווחים המקוונים לרשות המסים בדגש על ייעודיהם. הנחיות ודגשים חשובים בניהול החשבונות בעקבות השינויים והתקנות החדשות לגבי הארכיב הדיגיטלי, טפסים ודיווחים מקוונים, איך זה משפיע על ניהול החשבונות השוטף ובעיקר איך לעשות זאת נכון.

מרצה: אורי דליות, דירקטור בקבוצת המיסים של PwC Israel - Tax Group, לשעבר מנהל תחום (ביקורת ממוחשבת) ברשות המסים.

13:30
ארוחת צהריים חוויתית במסעדת המלון
14:15
התאמות ומעקב חשבונאי בכרטיס אשראי לקראת סוף שנה

יכולת לבצע התאמות מלאות ומדויקות בעולם הדינמי של כרטיסי האשראי ואמצעי התשלום הדיגיטליים בארץ.
יש כיום קושי רב לבצע התאמה מלאה בין ההכנסות של בתי העסק אל מול התקבולים בבנק בגלל כל השינויים המתרחשים בעולם הפיננסי.

מרצה: אלון רוטנר- מנהל פיתוח עסקי חברת איזימץ להתאמות כרטיסי אשראי

15:15
סיום הכנס, חלוקת תעודות ושי אישי