תוכנית הכנס סדר יום


20/04/2021 - מרכז הכנסים קראון פלאזה תל אביב

09:00
עדכונים והנחיות בתחום מע"מ ודיווחים בתקופת הקורונה

הרצאת מומחה למתן הנחיות חדשות והוראות ניהול ספרי החשבונות לצד סוגיות אקטואליות במס ערך מוסף – שינויי פסיקה, מדיניות והשפעתם על כל אחד ואחד מאתנו. זאת לאור מגפת הקורונה והשיבושים הרבים שגרמה בהתנהלות העסקית. הרצאת חובה!

מרצה: עו"ד שי שלהבת - משפטן מומחה (כלכלה), דירקטור,מנהל מחלקת המסים העקיפים סומך חייקין KPMG

10:30
ארוחת בוקר קלה ומפגשי נטוורקינג
11:00
ניהול חשבונות בעידן הדיגיטלי והמקוון

סקירת מומחה והסברים בנוגע למהפכת החשבוניות שמתכננת רשות המיסים בשנת 2020, בכל הנוגע לחשבוניות מס וספרורם במספרים שהוקצו על ידי רשות המיסים, לצד מתן אפשרות לאימות מסמכים שיאפשר ללקוח הרשום בעסקה לוודא את פרטי החשבונית שקיבל מהספק. אלו שינויים יגרמו בעקבות משבר הקורונה.

בנוסף יינתנו במסגרת ההרצאה הנחיות והדרכה לתקנות המס המאפשרות משלוח וקבלת חשבוניות באופן דיגיטלי, טיפול בחשבוניות ספקים ואספקטים חשובים הכרוכים במעבר מטיפול בחשבוניות נייר, לקליטה וניהול של חשבוניות הספקים – דיגיטלית. ובכלל זה מכלול הדיווחים המקוונים לרשות המסים בדגש על ייעודיהם. הנחיות ודגשים חשובים בניהול החשבונות בעקבות השינויים והתקנות החדשות לגבי הארכיב הדיגיטלי, טפסים ודיווחים מקוונים, איך זה משפיע על ניהול החשבונות השוטף ובעיקר איך לעשות זאת נכון
מרצה: רו"ח אורי דליות, דירקטור בקבוצת המסים של PwC Israel - Tax Group, לשעבר מנהל תחום (ביקורת ממוחשבת) ברשות המסים.

12:45
השפעת חוק המזומן החדש על ניהול החשבונות

החוק לצמצום השימוש במזומן, , מטרתו להפחית את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, כולל פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור. החוק קובע הגבלות על שימוש במזומן ובצ'קים. כיצד על בעלי עסק לפעול כאשר מקבלים תשלומים במזומן? וכן אנשים פרטיים, עוסקים, תיירים, עו"ד רו"ח , רוכשי זכויות במקרקעין ועוד.

מרצה: עו"ד אורי גולדמן, מומחה למיסוי ובאיסור הלבנת הון,גולדמן ושות משרד עורכי דין, יו"ר (משותף) ועדת מיסוי פלילי ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין

13:45
ארוחת צהרים חוויתית במסעדת המלון
14:30
התאמות ומעקב חשבונאי בכרטיסי אשראי עקב רפורמת כרטיסי האשראי של בנק ישראל ואיך זה משפיע על עבודת הנהלת החשבונות

התאמות ומעקב חשבונאי בכרטיסי אשראי עקב רפורמת כרטיסי האשראי של בנק ישראל ואיך זה משפיע על עבודת הנהלת החשבונות

מרצה: מיכל קוסטנטינו, מומחית להתאמות ולמעקב חשבונאי בכרטיסי אשראי, מנהלת לקוחות אסטרטגיים באיזימץ'

15:30
סיום הכנס, חלוקת תעודות ושי אישי