תוכנית הכנס סדר יום


23-24/11/2020 - מכרז הכנסים קראון פלאזה תל אביב

09:00
עדכונים והנחיות בתחום מע"מ ודיווחים בתקופת הקורונה

הרצאת מומחה למתן הנחיות חדשות והוראות ניהול ספרי החשבונות לצד סוגיות אקטואליות במס ערך מוסף – שינויי פסיקה, מדיניות והשפעתם על כל אחד ואחד מאתנו. זאת לאור מגפת הקורונה והשיבושים הרבים שגרמה בהתנהלות העסקית. הרצאת חובה!

מרצה: עו"ד שי שלהבת - משפטן מומחה (כלכלה), דירקטור,מנהל מחלקת המסים העקיפים סומך חייקין KPMG

10:30
ארוחת בוקר קלה ומפגשי נטוורקינג
11:00
ניהול חשבונות בעידן הדיגיטלי והמקוון

סקירת מומחה והסברים בנוגע למהפכת החשבוניות שמתכננת רשות המיסים בשנת 2020, בכל הנוגע לחשבוניות מס וספרורם במספרים שהוקצו על ידי רשות המיסים, לצד מתן אפשרות לאימות מסמכים שיאפשר ללקוח הרשום בעסקה לוודא את פרטי החשבונית שקיבל מהספק. אלו שינויים יגרמו בעקבות משבר הקורונה.

בנוסף יינתנו במסגרת ההרצאה הנחיות והדרכה לתקנות המס המאפשרות משלוח וקבלת חשבוניות באופן דיגיטלי, טיפול בחשבוניות ספקים ואספקטים חשובים הכרוכים במעבר מטיפול בחשבוניות נייר, לקליטה וניהול של חשבוניות הספקים – דיגיטלית. ובכלל זה מכלול הדיווחים המקוונים לרשות המסים בדגש על ייעודיהם. הנחיות ודגשים חשובים בניהול החשבונות בעקבות השינויים והתקנות החדשות לגבי הארכיב הדיגיטלי, טפסים ודיווחים מקוונים, איך זה משפיע על ניהול החשבונות השוטף ובעיקר איך לעשות זאת נכון
מרצה: רו"ח אורי דליות, דירקטור בקבוצת המסים של PwC Israel - Tax Group, לשעבר מנהל תחום (ביקורת ממוחשבת) ברשות המסים.

12:45
השפעת חוק המזומן החדש על ניהול החשבונות

החוק לצמצום השימוש במזומן, , מטרתו להפחית את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, כולל פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור. החוק קובע הגבלות על שימוש במזומן ובצ'קים. כיצד על בעלי עסק לפעול כאשר מקבלים תשלומים במזומן? וכן אנשים פרטיים, עוסקים, תיירים, עו"ד רו"ח , רוכשי זכויות במקרקעין ועוד.

מרצה: עו"ד רו"ח שמחה לב, מרצה סגל בכיר באוניברסיטת אריאל בחוג לחשבונאות ובמוסדות אקדמיים מובילים, שימש שנים רבות כמפקח בכיר ברשות המיסים. והיה מנהל תחום מסים במשרד עורכי דין ורו"ח מהמובילים בישראל. כיום, בעל פרקטיקה בתחום ראיית חשבון ועריכת דין, בתוספת עיסוק בשירותים נלווים, כגון: מיסים, חוות דעת משפטיות ומקצועיות, חיסכון ארוך טווח, ביקורת פנים, עריכת תוכניות עסקיות והערכות שווי ועוד.

13:45
ארוחת צהרים חוויתית במסעדת המלון
14:30
התאמות ומעקב חשבונאי בכרטיסי אשראי עקב רפורמת כרטיסי האשראי של בנק ישראל ואיך זה משפיע על עבודת הנהלת החשבונות

התאמות ומעקב חשבונאי בכרטיסי אשראי עקב רפורמת כרטיסי האשראי של בנק ישראל ואיך זה משפיע על עבודת הנהלת החשבונות

מרצה: מיכל קוסטנטינו, מומחית להתאמות ולמעקב חשבונאי בכרטיסי אשראי, מנהלת לקוחות אסטרטגיים באיזימץ'

15:30
סיום הכנס, חלוקת תעודות ושי אישי
09:00
איך השפיעה הקורונה על כל מערכת המסים בארץ ומה מנהלי חשבונות צריכים לדעת?

מהסוף להתחלה: אנו נמצאים לקראת סיומה של שנת מס דבר המחייב היערכות מיוחדת במיוחד על רקע השנה האחרונה.
ההרצאה תדון גם בתרחשויות שחווינו השנה ואיך זה משפיע על עולם המס וניהול הספרים:
מגיפת הקורנה, סגרים ואתגרים כלכליים הנלווים לה.
פתיחת שווקים חדשים על רקע הסכמי נרמול היחסים עם מדינות המפרץ.
לאירועים אלו יש השפעה ישירה על המצב הכלכלי וכפועל יוצא מעורר סוגיות ואתגרים לתכנון מס מיטבי.

מרצה: עו"ד רני שורץ, שותף במשרד ירון-אלדר,פלר,שורץ ושות', מומחה לליטיגציה, מסים עקיפים (מע”מ, מכס, מס קניה), מס הכנסה, מיסוי מקרקעין

10:30
ארוחת בוקר קלה ומפגשי נטוורקינג
11:00
היערכות מערך החשבונות לקראת סוף שנת המס

הערכות לקראת תום שנת המס 2020, הכוללת התייחסות מפורטת בגין השפעת הקורונה, על כל היבטיה.
בדיקת רישומי ההכנסות וההוצאות בדוח רווח והפסד והכנה לסגירת המאזן לסוף השנה הכוללת: הוצאת חשבונית עצמית, לרבות שכירות, הוצאות עודפות והתאמתן לדוח התאמה למס. משכורות, ניכוי מס במקור, בדיקה מול רשויות המס ועוד

מרצה: שירן הלוי, חשבונאית מומחית ויועצת מס, מנהלת הפיתוח של תוכנת " הדוח הפשוט"

12:00
ניהול נכון של מע"מ, קופות ובנקים לקראת סוף שנה

סוגי עוסקים, על מי חל מע"מ בשיעור רגיל, בשיעור 0 ופטור ממע"מ.
1. הודעת זיכוי (ולא כפי הנוהגים לומר: "חשבונית זיכוי").
2. ניכוי תשומות והשיעורים החלים בגין כל הוצאה.
3. ההרצאה תיתן דגשים מיוחדים לנושא מע"מ לקראת סוף שנת המס

מרצה ומנחה את היום: שירן הלוי - חשבונאית ויועצת מס, מחברת הספר "ידיעות המס" ומנהלת הפיתוח של תכנת " הדוח הפשוט"

13:00
הפסקת התרעננות
13:15
התרת הוצאות ללא אסמכתאות ואופן רישומה

ההרצאה תדון במצבים בהם אי-הימצאותן של אסמכתאות אינה מהווה חסם לדרישת ההוצאה. ההרצאה תגדיר את אמות המידה והמקרים בהם ניתן לדרוש הוצאה ללא אסמכתאות.

מרצה: עו"ד רו"ח שמוליק הירשפלד, ממוחה למיסוי, גילוי מרצון, הסדרי רולינג (Ruling) מול רשויות המס, חברות היי-טק, סטארטאפים, מיסוי ניירות, שטינמץ עמינח ושות'

14:15
ארוחת צהרים חוויתית במסעדת המלון
15:15
סיום הכנס, חלוקת תעודות ושי אישי